top of page

About Us

Trevor and Caroline welcome you.

Cawsom yr eiddo yn 2006 ac rydym wedi ei redeg fel teulu byth ers hynny.  Mae gennym gwn a chathod.

Ni yw'r llety agosaf i'r traeth am ein bod ar ben pellaf Rhodfa'r Môr.  Mae'r cyrtiau tenis a'r parc chwarae i blant ychydig funudau i ffwrdd ar droed dros bont gerdded y rheilffordd.  
Mae'r warchodfa natur leol, Wern Mynach, ychydig ymhellach i ffwrdd, y tu hwnt i'r cae pêl-droed.

Mae gan Abermaw boblogaeth o tua 2500 (yn y gaeaf). 

Mae ganddi amrywiaeth eang o fwytai a siopau annibynnol.  Mae ganddi hefyd ddetholiad bach o dafarnau sy'n darparu ar gyfer pob chwaeth.  

Mae rhagor o wybodaeth am Abermaw ar wefan Cymdeithas Cyhoeddusrwydd Abermaw.

IMG_5329.JPG
bottom of page